Naj bo vizualna komunikacija s strankami in potencialnimi naročniki enotna!

Celostna grafična podoba – Kaj je to?

 
V prejšnjem članku smo spoznali pomembnost vizualne identitete in podobe. Danes pa bomo spoznali kaj je celostna grafična podoba; zakaj je pomembna in kaj je priročnik o uporabi cgp ter kateri so osnovni vizualni elementi.

Podjetja in organizacije imajo poleg vizualne identitete definirane tudi celostne grafične podobe (CGP) oziroma priročnike uporabe vizualnih elementov. Uporaba elementov CGP omogoča, da javnost prepozna podjetje na podlagi vizualne podobe, si zapomni vizualne simbole ter s tem loči podjetje od konkurence.
 

Celostna grafična podoba in priročnik o uporabi

 
V priročniku CGP so natančno definirani posamezni elementi z namenom enotne uporabe vizualne podobe na vseh nivojih in kanalih komuniciranja z javnostmi.
 
Kaj to pomeni v praksi? Dobro in zaželeno je, da podjetje (ne glede na to, kako veliko ali majhno je ter ali vas in vaše ime poznajo »samo« sosedje ali cel svet) uporablja svoje vizualne elemente na enak način, vedno in povsod. Zakaj? Enotna pojavnost vizualnih elementov omogoča, da si ljudje zapomnijo vaš logotip, ime, izgled in to povežejo z vami, vašim delom, vašim produktom. Torej, uporabite vaš prepoznavni simbol (logotip) povsod in naj bo vedno enak – na vizitkah, spletni strani, promocijskih letakih, nalepkah, računih, v podpisu v e-sporočilu, na facebook-u, …

Logotip je ključni in najpomembnejši element vizualne podobe kot tudi celostne grafične podobe. Logotip od A do Ž, bom podrobneje predstavila v naslednjem prispevku, zato danes samo na kratko: Logotip je eden prvih vizualnih elementov, ki sporoča informacije o podjetju, veča prepoznavnost in zapomnljivost imena ter krepi pozicijo podjetja in blagovne znamke na trgu, hkrati pa ustvarja nov pomen, novo simboliko.

Vendar logotip še zdaleč ni edini element, ki predstavlja podjetje na vizualni ravni.
 
V celostni grafični podobi oziroma priročniku uporabe vizualnih elementov so poleg osnovnega, primarnega logotipa definirani še:

 • sekundarni logotip,
 • dovoljena in nedovoljena raba logotipa oziroma postavitve logotipa,
 • primarna in sekundarna tipografija – pisava s primeri uporabe,
 • izbrana barvna shema in barvne kombinacije ter njihova uporaba.
 • slogan in njegova dovoljena postavitev ob logotipu.

 
Poleg osnovnih elementov in navodil za uporabo so v priročniku CGP lahko določeni še drugi elementi:

 • Promocijski materiali – postavitev logotipa na plakatih, letakih, brošurah in drugih tiskovinah, promocijskih in delovnih oblačilih, zastavah, fotografijah itn.
 • Signalizacija – postavitev logotipa na notranjih in zunanjih signalizacijskih tablah in oznakah.

 
Preverite dva primera dobre prakse, ki sem ju poiskala za vas:

Priročnik za uporabo CGP Univerze v Mariboru (Avtor: Univerza v Mariboru)

Priročnik za uporabo CGP podjetja Snaga (Avtor: Studio 3S, d.o.o.)

 

Naj bo vaša vizualna komunikacija s strankami in potencialnimi naročniki enotna – z uporabo enakih vizualnih elementov vedno in povsod. Tako si vas bodo stranke lažje zapomnile, hkrati pa bo podjetje delovalo in komuniciralo profesionalno na vseh nivojih in po vseh kanalih komuniciranja.

Bodite pri dosledni pri uporabi svojih vizualnih elementov in poskrbite, da so s pravili seznanjeni tudi vsi zaposleni, ki komunicirajo s strankami in da se pravil tudi držijo.

 

Če se vam pojavi kakšno vprašanje ali bi želeli, da oblikujem vašo vizualno in vam svetujem pri oblikovanju in razvoju, bom vesela vašega sporočila (nabiralnik@ninakodric.si) ali klica.

 

Želim vam prijetno in dosledno uporabo vaših vizualnih elementov!

Pozdravček, Nina

 

Viri:

 • Fiske, J. Uvod v komunikacijske študije (1. ponatis). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005.
 • Barnard, M. Graphic design as communication. London: Routledge, 2005.
 • Malaval, P., Bénaroya, C., Aflalo, J. Aerospace Marketing Management: A Handbook for the Entire Value Chain. Cham: Springer International Publishing, 2014.
 • Repovš, J. Kako nastaja in deluje učinkovita, tržno usmerjena celostna grafična podoba kot del simbolnega identitetnega sistema organizacij. Ljubljana: Studio Marketing, 1995.